FILM pt.: "PROCESY w KINIE BAŁTYK"

  

Uczniowie Naszej Szkoły - Ewa Osłowska (3Tg) i Dawid Łępicki (4Tz) oraz nauczyciel p. Zbigniew Janiszewski - będący jednocześnie Członkami Grupy Edukacyjno - Historycznej "Reduta Kurpiowska" - wystąpili w filmie pt.: "Procesy w kinie Bałtyk". Jest to fabularyzowany dokument dotyczący tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Mińsku Maz. 31 grudnia 1946r. kiedy to odbył się pierwszy komunistyczny pokazowy proces, w którym z pogwałceniem nawet ówczesnego prawa na podstawie fałszywych dowodów skazano na karę śmierci trzech Żołnierzy Armii Krajowej. Cała akcja miała na celu zastraszenie ludności powiatu mińskiego, stawiającej czynny opór narzuconej Polsce po wojnie władzy komunistycznej.

obejrzyj zdjęcia

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia! 

 

POZOSTAŁE

link do projektu filmów

link do GEH Reduta Kurpiowska

Zbigniew Janiszewski

DZIEŃ PATRONA

   

Dnia 7 października 2016 w hali im. Arkadiusza Gołasia uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły- Adama Chętnika. Był to jak zwykle dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Przygoda Majewska, która powitała w sposób szczególny gości oraz uczniów klas pierwszych. W obecności wszystkich zebranych przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie. Następnie pani Aleksandra Nowak – konsultant z Punktu Informacji Europejskiej „Europa Direct” w Ostrołęce wręczyła certyfikaty Młodszego Ambasadora Parlamentu Europejskiego uczniom klasy III Hs, którzy przez cały ubiegły rok szkolny brali udział w projekcie Szkoła- Ambasadorem Parlamentu Europejskiego. Podziękowania za zaangażowanie w realizację projektu i opiekę nad uczniami otrzymała także pani Małgorzata Święcicka. Z kolei głos zabrała pani Helena Amilkiewicz – Cieciera – przedstawiciel firmy „Pekpol” , wyrażając podziękowania i wręczając upominki dyrekcji i uczniom klasy IV Tz za owocną współpracę w ramach praktycznej nauki zawodu. Pani Elżbieta Jaźwińska wraz z panią dyrektor wręczyły również nagrody zwycięzcom konkursu Wiedzy o Patronie- pierwsze miejsce zajęła Patrycja Ejzemberg z klasy II Te.

 

Uroczystość zakończył turniej wiedzy o Patronie i regionie kurpiowskim, który przygotowały pani Ewa Zych i pani Agnieszka Sikorska. Pytania dotyczyły życia i twórczości Adama Chętnika, tradycji kurpiowskich, pożywienia i stroju Kurpiów oraz gwary kurpiowskiej.W turnieju wzięły udział 3 drużyny uczniowskie składające się z przedstawicieli różnych kierunków kształcenia: ekonomicznego, gastronomicznego i hotelarsko-turystycznego oraz drużyna nauczycieli, w której skład weszły : pani dyrektor Anna Przygoda Majewska, pani Agnieszka Wojtasik, pani Renata Lech i pani Agnieszka Stefańska. Odpowiedzi drużyn oceniało jury w składzie: pani dyrektor Barbara Stepnowska- przewodnicząca, pani Helena Amilkiewicz – Cieciera , pani Agnieszka Sikorska i pani Elżbieta Jaźwińska. Turniej wygrała drużyna uczniowska , reprezentująca kierunek gastronomiczny.

obejrzyj zdjęcia

Ewa Zych

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - absolwent

Absolwenci szkoły, którzy przystąpili ponownie do egzaminu zawodowego w czerwcu 2016 (poprawa jednej kwalifikacji) i uzyskali wynik pozytywny, mogą odebrać DYPLOM w szkole, u kierownika szkolenia praktycznego.

Dotyczy zawodów:

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik obsługi turystycznej,

technik hotelarstwa. 

Anna Słota 

NAGRODA W KONKURSIE „KLASA Z KLASĄ”- WYCIECZKA DO WARSZAWY

    

W poniedziałek 19. 09. 2016 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, która była nagrodą w ramach konkursu „Klasa z klasą”. Wzięli w niej udział zwycięzcy- klasa II Tg oraz wyróżnieni uczniowie pozostałych klas, którzy angażują się w różne prace na rzecz szkoły i w znaczący sposób poprawili swoją frekwencję. Opiekunami byli: p. Dorota Ossowska, p. Katarzyna Kowalska, p. Anna Nol, p. Dariusz Bunkowski.

czytaj dalej>>

obejrzyj zdjęcia

Samorząd Uczniowski

 

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS I

    

W środę klasy I TG i I KS pojechały na wycieczkę integracyjną do Przystani. Pogoda nie do końca sprzyjała, ale najważniejsze były wyśmienite humory i piękne otoczenie. Po przyjeździe klasy zostały podzielone na kilkuosobowe grupy, w których wykonywały różnorodne zadania. Dla osiągnięcia celu najważniejsza oczywiście była współpraca. W czasie wolnym można było, pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, upiec nad ogniskiem kiełbaskę. Młodzież wykazała się również miłością do sportów drużynowych- z poświęceniem grano w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. Po przerwie z równym zaangażowaniem uczniowie wzięli udział w zabawach z okazji Dnia Chłopaka, a później spontanicznie zorganizowali dyskotekę. Wrażenia wspaniałe, integracja totalna. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

obejrzyj zdjęcia

Anna Nol

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2015/2016