2014.10.25 KONGRES OBYWATELSKI

  
 

25 października 2014 roku odbył się w Warszawie – w gmachu Politechniki – IX Kongres Obywatelski, obradujący pod hasłem: „POLSKA JUTRA – jak rozwinąć nasze skrzydła ?”.

 

Wzięło w nim udział ponad tysiąc przedstawicieli środowisk obywatelskich z całej Polski . Oczywiście nie mogło tam zabraknąć delegacji Klubu Europejskiego CZWÓRKA z Ostrołęki. Tradycyjnie już – dzięki uprzejmości Europe Direct Ostrołęka (konsultant Aleksandra Nowak) grupa młodzieży pod opieką Małgorzaty Święcickiej mogła wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

W Kongresie Obywatelskim nie chodzi wyłącznie o wspólną refleksję i debatę, ale również o wymianę dobrej energii i wzajemne wspieranie się w działaniach na rzecz lepszego życia w naszym kraju. Spotkaliśmy się , by podzielić się ze sobą wyobrażeniami o przyszłości- wynikającymi z naszych pragnień, oczekiwań i potrzeb.

 

Z każdego Kongresu (a uczestniczyliśmy już w siedmiu) wracamy bogatsi w doświadczenia i nowe znajomości. Poznajemy ciekawych ludzi, możemy spotkać się z politykami, ludźmi kultury i nauki, społecznikami. Przede wszystkim jednak – możemy zabrać głos w wielkiej dyskusji o codziennych problemach Polaków i receptach na ich rozwiązanie. 

Małgorzata Święcicka

obejrzyj zdjęcia

 

ZSZ NR 4 LAUREATEM GODŁA TECHNIKUM NR 4

  
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika laureatem srebrnego godła Technikum Roku 2014

 

26 września br. podczas uroczystej konferencji, Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów tegorocznej edycji konkursu Placówka Oświatowa Roku 2014 w pięciu kategoriach: Technikum Roku, Liceum Roku, Gimnazjum Roku, Szkoła Podstawowa Roku oraz Przedszkole Roku.

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, jako jedyna ostrołęcka szkoła, znalazła się wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu Placówka Oświatowa Roku 2014. To ogromne wyróżnienie i prestiż. Konkurs miał na celu nagrodzenie instytucji edukacyjnych oferujących atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów i podopiecznych. Laureatów wyłoniła niezależna kapituła konkursu. W procesie certyfikacji oceniano, między innymi, doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej, prestiż placówki, dynamikę jej rozwoju, a także atrakcyjną infrastrukturę i wyposażenie sprzyjające nauce i opiece. Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w rozwoju, poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim.

 

Barbara Stepnowska

2014.10.17 PODZIĘKOWANIA i GRATULACJE DLA ZSZ NR 4

  
 

Podziękowania i Gratulacje dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika

17 października 2014 roku odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszy 10-lecia Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce jest od początku założenia , tj. od 2004r. członkiem tej organizacji.

 

Jubileusz to czas podsumowań i refleksji. Na ręce prezesa pana Andrzeja Bisa spłynęło wiele podziękowań, gratulacji, ciepłych słów i życzeń dalszej owocnej pracy w szerzeniu kultury turystycznej na Mazowszu i Kurpiowszczyźnie.

 

Na uroczystą Galę została także zaproszona pani Anna Przygoda-Majewska dyrektor szkoły. Podczas uroczystości Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 został wyróżniony Dyplomem Honorowym PTTK, jako wyraz szczególnego uznania za pracę na rzecz turystyki. Te szczególne wyróżnienie wręczył pani dyrektor Wojciech Koprowski Członek Zarządu Głównego PTTK.

 

Z okazji Jubileuszu 10-lecia KOT, pani Anna Przygoda-Majewska otrzymała także Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz walorów krajoznawczych i kulturowych na Mazowszu. 

Barbara Stepnowska

2014.10.15 SZKOLNE KOŁO PCK w PRZEDSZKOLU NR 8

  
 

Dnia 15.10.2014r Szkolne Koło PCK odwiedziło Przedszkole Miejskie Nr8 w Ostrołęce. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 5 i 6 latków. Natomiast wśród przedszkolaków 3 – 4 latków zostały przeczytane bajki w ramach akcji : „Cała Polska czyta dzieciom SK PCK czyta dzieciom”. Członkowie SK PCK przeprowadzający szkolenie to uczennice z kl. I Ht : Ewa Niedźwiedzka, Karolina Żyłowska, Milena Podbielska, Paulina Żebrowska, Weronika Szczepanek, Amanda Dziczek, Małgorzata Szewczyk, Aleksandra Choromańska.

 

Opiekunowie : Barbara Zaborowska i Edyta Zabielska 

obejrzyj zdjęcia

 

NAGRODA W KONKURSIE „KLASA Z KLASĄ”- WYCIECZKA DO WARSZAWY

  
 

W środę 1 października odbyła się wycieczka do Warszawy, która była nagrodą w ramach konkursu „Klasa z klasą”. Wzięli w niej udział zwycięzcy- klasa II Tg oraz wyróżnieni uczniowie klas: II Te, II To, II Tz, III To, III Tg1, IV Tk1, IV Te oraz IV Tg, którzy angażują się w różne prace na rzecz szkoły i w znaczący sposób poprawili swoją frekwencję. Opiekunami byli: p. Dorota Ossowska, p. Grażyna Napiórkowska, p. Anna Nol, p. Dariusz Bunkowski oraz p. Ewa Margiel, która pełniła rolę pilota wycieczki.

 

Mieliśmy możliwość zobaczyć, jak funkcjonuje praca w Polskim Radiu. Zwiedziliśmy kolejne studia, archiwum, nagraliśmy własną audycję, a także rozmawialiśmy z dziennikarzami: p. Agnieszką Kulikowską oraz z p. Andrzejem Krusiewiczem.

 

Następnie pojechaliśmy do Wilanowa. Pani Ewa Margiel opowiedziała nam dzieje burzliwego romansu Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Spacerowaliśmy po pięknym, szczególnie jesienią, królewskim parku i zwiedziliśmy pałac. Otrzymaliśmy solidną lekcję historii i sztuki w atrakcyjnej formie. Wycieczkę zakończył pobyt w Arkadii.

 

Wyjazd miał charakter profilaktyczno - edukacyjny. Jego celem było zapobieganie nałogom, poprzez ukazanie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Podczas podróży słuchając wykładu pani pedagog, mieliśmy możliwość dowiedzieć się o szkodliwości działania napojów energetycznych i dopalaczy. Miło spędziliśmy czas przy akompaniamencie gitary i nauczyliśmy się kilku piosenek. Wycieczka była możliwa dzięki funduszom, przekazanym szkole przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Ostrołęka.

Marysia Bednarek

obejrzyj zdjęcia

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2014/2015